Szkolenia dla audytorów

Dzięki nim audytorzy i pełnomocnicy ds. zarządzania pogłębiają swoją wiedzę z zakresu przeprowadzania auditów wewnętrznych, auditów zgodności i zapobiegających zagrożeniom korupcyjnym, uczą się wdrażania wewnętrznego systemu kontroli, poznają wymagania prawne związane z funkcjonowaniem różnych systemów zarządzania. Halicki System poza szkoleniami dla audytorów świadczy usługi konsultingowe, pomaga wprowadzać zintegrowane systemy zarządzania jakością, BHP czy bezpieczeństwem informacji. Ma siedzibę w Poznaniu.


Halicki System
ul. Kuźnicza 8/14
60-241 Poznań
tel. 500 621 314