Kindergeld w Niemczech

Wystarczy, że jedno z rodziców polskiej rodziny pracuje w Niemczech i już stwarza to możliwość ubiegania się o Kindergeld. Instytucja państwowa tj. Familienkasse przyznaje świadczenie pieniężne na dzieci po spełnieniu szeregu warunków: dostarczenia rozliczenia podatkowego, formularzu potwierdzającego przynależność dzieci do gospodarstwa domowego, zaświadczenia o wysokości pobieranego zasiłku w Polsce, którego wielkość zmniejszy kwotę wypłacanego Kindergeldu. Ponadto w przypadku stałego zameldowania dzieci w Polsce do Familienkasse należy dostarczyć ich numery PESEL, które odpowiadają wymaganym numerom ID.

Doradca podatkowy - Steurberater
Logenstraße 8
15230 Frankfurt (Oder)
tel. 0335/86949279