Herbicydy - Agromika

Kiedy decydujemy się na wykonanie zabiegów chwastobójczych na polach uprawnych, należy zwrócić baczną uwagę na fazę rozwojową, w jakiej znajdują się rośliny chronione oraz rośliny, których chcemy się pozbyć. Zastosowane herbicydy w nieodpowiedniej fazie rozwojowej roślin uprawnych, mogą doprowadzić do poparzeń tych roślin oraz daleko idących zmian morfologicznych. Charakteryzuje się to przebarwieniem, zahamowaniem wzrostu, deformacją i w końcu obumieraniem. Poparzenia herbicydowe, w przypadku kukurydzy, mogą znacznie obniżyć jej jakość i plonowanie.

Agromika Michał Kiciński
Pniewo 80b
99-311 Bedlno
tel. 604 083 804