Badania georadarowe z firmą GeoSearch System

Firma ta przeprowadzi dla Ciebie badania geofizyczne wykorzystując do tego profesjonalny georadar U-EXPLORER firmy ze Szwecji Geoscanners AB. W ramach swojej działalności firma wykona otwory wiertnicze do głębokości 30 m celem poboru prób geologicznych, odwodnienia, palowania bądź budowy studni. Grupa ekspertów wciąż poszerza swoją wiedzę, aby móc oferować swoim klientom coraz bardziej profesjonalne usługi. GeoSearch System współpracuje z firmą MarGeo. W ramach tej współpracy GeoSearch System wykonuje sondowanie geoelektryczne-elektrooporowe. Więcej o firmie na stronie internetowej.GeoSearch
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa
tel. 501559283